En l’àmbit de la banca d’inversions destaquen iniciatives com Y Combinator i Fundable que centren la seva activitat en el finançament d’empreses per part de la comunitat, i jo hi afegiria Peermint que és el mateix però més orientat a particulars. Hi ha més propostes en aquesta línia, com ara MetaMarkets o SeedCamp (impulsada per Saul Klein, de Skype). Tot això respón al concepte P2P Venture, sobre el qual s’en pot aprendre més en aquest wiki o entrant en aquest grup de Google Groups.