Tag Archive for 'craig-damrauer'

Equacions per a viure

setembre 23rd, 2007 by genisroca

Descobreixo a Treehugger aquesta meravella de Craig Damrauer, autor de New Math: Equations for Living. Deixeu-vos emportar per les provocacions del gif animat:

Equations for life