Tag Archive for 'delicious'

Sobre com posar tags. L’art d’etiquetar

octubre 16th, 2007 by genisroca

 

Estic ordenant el meu del.icio.us (encara no he acabat). Però ho faig en plan xulu: tinc més de 600 enllaços i he decidit repassar-los tots, un a un, i revisar la meva manera d’etiquetar. En endavant aplicaré aquesta manera de fer:

– Posaré tags només en el meu idioma, que és el català. Fins ara ho feia en anglès, i he estat pensant perquè i no he sabut trobar cap argument. Davant el dubte, allò natural.

– Intento fer servir les paraules en singular (a vegades feia servir plurals, i prefereixo unificar el criteri).

– Quan necessito un verb intento fer-lo servir en infinitiu (també prefereixo unificar el criteri).

– Poso accents, sempre. Hi ha paraules que canvien el significat i a més a més sóc un clàssic i si puc quan en sé m’estimo més intentar escriure bé el nom de les coses.

– Només pojo majúscules a l’inici de la paraula si aquesta és un nom propi (de persona, d’empresa, de marca… però nom propi). La resta, tot en minúscules.

– Si necessito dues paraules, utilitzo el guió baix per a cobrir l’espai en blanc (per exemple, Google_Maps).

– Si és el nom d’una persona, si puc faig servir el nom i el cognom (per exemple, Alfons_Cornella).

– Si el que estic classificant és un article ho dic (“article”). És a dir, indico la naturalesa del que guardo.

– Quan poso etiquetes no intento recordar quines ja he fet servir. Etiqueto lliurement pensant només en el que estic guardant (i en aquests criteris, que és la única cosa que intento retenir mínimament).

– A més a més de les etiquetes, a “notes” poso àmplies descripcions on també acostumo a citar la font que m’ha facilitat aquell enllaç.

– Intento no fer servir el tag “Web2.0”, però sí “2.0” (que pot aportar valor en associar-lo a conceptes com “empresa”, “política”, “economia”, “turisme”, “universitat”…).

Algú em suggereix algun altra criteri?