Tag Archive for 'diferencia'

Taules comparatives entre 1.0 i 2.0

octubre 14th, 2007 by genisroca

 

Hi ha forces taules comparatives entre allò 1.0 i allò 2.0, esquemes que busquen ensenyar d’una manera clara l’existència de dues maneres diferents d’entendre un mateix fet. Aquestes reduccions de la realitat sempre són opinables, però són útils per a mostrar de manera ràpida que existeixen diferències. Reprodueixo aquí algunes de les taules amb les que he topat darrerament.

Fa més d’un any que Julen Iturbe publicava al seu Consultoría artesana de la red els trets que al seu entendre diferenciàven una empresa 1.0 d’una altra 2.0, i en base a ells he fet aquesta taula:

Empresa 1.0
Empresa 2.0

Web com a disseny i informació

Web com a comunicació

Web com a tecnologia

Web com a ús

Categoritza i guarda en carpetes

Etiqueta en forma social

Organització formal i informal

Primen les xarxes socials reals

Informació

Sindicació de continguts

Patents i propietat intel·lectual

Copyleft en diversos graus

Usuaris de TICs

Usuaris avançats de TICs

Gestiona el temps

Gestiona els moments

Èxits

Èxits (i fracassos) del moment

Nivells d’autogestió i participació

Autogestió i participació

Especialització per processos o funcions, orígen de les diferències

P2P, la igualtat com a punt de partida

L’objectiu és la versió sense errades

L’objectiu és la fase beta permanent, nous errors per aconseguir nous èxits

 

Didac Lee, germà de sang empordanesa, reproduïa aquesta setmana una taula comparativa entre el Knowledge Work i el Web Work, que podria ser quelcom així com les diferències entre el treball basat en el coneixement i el treball basat en la xarxa. El quadre és aquest:

  Treball basat en el coneixement Treball basat en la xarxa

L’organització

Corporació. Organització formal de les persones

Gent a títol individual, o grups ad hoc de persones

Estil de treball

Productivitat progressiva, pas a pas

Explosions de productivitat discontínua

Unitat
de valor

Diners

Atenció

Model de negoci

Propietari

Obert

Tecnologia de la informació

Instalada en local, sovint client-servidor, amb processos predefinits i interfícies d’usuari complexes

Basada en web, amb combinacions a mida de diferents eines, amb interfícies senzilles

Prioritat de
l’activitat

El coneixement

El relacional

Procés
creatiu

Creant, construint

Juntant, ensamblant

Valor

Bens intangibles de informació

Relacions que agreguen, filtren i manipulen bens intangibles distribuits

 

D’altra banda, Tíscar Lara explica a un dels seus posts que l’evident transformació que estan patint els mitjans de comunicació per l’impacte de tota la tecnologia implica modificar també les metodologies emprades per analitzar aquests mitjans de comunicació. Cal doncs una versió 2.0 dels estudis de mitjans, i presenta aquesta taula comparativa entre els estudis actuals i els nous (treta de Media Studies 2.0 Forum):

Estudis de mitjans
Nous Estudis de mitjans

Audiències actives

Usuaris actius

Interpretació

Experiència

Recepció

Immersió

Representació

Simulació

Mitjans centralitzats

Mitjans ubicus

Consumidor

Participant / Cocreador

Treball

Joc

Els efectes de la tecnologia estan determinats sociològicament

La naturalesa de la societat està determinada tecnològicament

 

I per acabar, recordar la taula comparativa que vaig publicar fa poc amb les diferències entre alumnes nadius digitals (2.0?) i professors immigrants digitals (1.0?).

 

Etiquetes: , , , ,